Basis cursus EHBO

Op donderdag 1 november a.s. start (bij voldoende belangstelling en VOL is VOL) een nieuwe EHBO cursus.

Deze cursus wordt gegeven op donderdagen van 20:00 uur tot 22:00 uur in de TRIMARAN te Edam. In schoolvakanties worden er geen lessen gegeven. 

In deze cursus die betrekking heeft op volwassenen en kinderen zal o.a. stoornissen in de vitale functies, Reanimatie en AED-bediening , letsels en wondbehandeling, verbandmiddelen enz. enz.  worden behandeld.

U wordt opgeleid volgens de richtlijnen van en door de overheid erkend diploma van HET ORANJE KRUIS en het examen zal (in overleg) plaatsvinden februari 2019.  

U dient op de datum van examen de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt.

De kosten bedragen € 190,– incl. lesmaterialen, boekje en examenkosten.

U kunt bij uw ziektekostenverzekering informeren over eventuele bijdrage in de cursuskosten.

 

Inlichtingen/aanmelden kan via onze website WWW.EHBOEDAM.nl  of   Boudien.vanputten@gmail.com