Basis cursus EHBO

In het jaar 2021  willen wij in de maand oktober weer starten met een nieuwe Basiscursus EHBO.

Deze cursus zal worden gegeven bij voldoende belangstelling op donderdagen van 20:00 uur tot 22:00 uur in de TRIMARAN – Stellingmolen 19 te Edam. In schoolvakanties worden er geen lessen gegeven. 

In deze cursus die betrekking heeft op volwassenen en kinderen zal o.a. stoornissen in de vitale functies, Reanimatie en AED-bediening , letsels en wondbehandeling, verbandmiddelen enz. enz.  worden behandeld. U wordt opgeleid volgens de richtlijnen van en door de overheid erkend diploma van HET ORANJE KRUIS en het examen zal (in overleg) plaatsvinden in maart 2022.  

U dient op de datum van examen de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt.

De kosten bedragen € 210,– incl. lesmaterialen, boekje en examenkosten.

Ook kunt u bij de EDAMSE EHBO een aparte REANIMATIE/AED cursus volgen. (advies leeftijd min. 16 jaar)  Hiervan bedragen de kosten € 25,–. Op basis van aanmeldingen worden de opleidingen ingepland.

U kunt bij uw ziektekostenverzekering informeren voor eventuele bijdrage in de genoemde cursuskosten. Dit is afhankelijk van hoe u verzekerd bent.

Inlichtingen/aanmelden kan via onze website WWW.EHBOEDAM.NL  of  SECRETARIAAT@EHBOEDAM.NL