Contributie

Contributie cq kosten herhalingslessen

Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december

De contributie cq kosten herhalingslessen bedraagt € 35,- m.i.v. 1 januari 2022
In januari ontvangt u via e-mail een brief met het verzoek om dit bedrag te voldoen. Een spoedige betaling wordt op prijs gesteld.

Veel ziektekostenverzekeringen (afhankelijk van uw verzekering cq aanvullende verzekering) vergoeden (grotendeels) de kosten. Uw dient hierover zelf contact op te nemen met uw verzekering.
De contributie/kosten herhalingslessen kan worden overgemaakt op:

Rekening nummer: IBAN: NL49 INGB 0001 5433 78
t.n.v.: Edamse EHBO vereniging
o.o.v.: contributie/herhalingslessen & uw naam