Contributie

Contributie cq kosten herhalingslessen

Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december

De contributie cq kosten herhalingslessen voor 2019/2020 bedraagt € 30,-
In januari ontvangt u via e-mail een brief met het verzoek om dit bedrag voor 15 maart 2020 te voldoen. Een spoedige betaling wordt op prijs gesteld.

Veel ziektekostenverzekeringen (afhankelijk van uw verzekering cq aanvullende verzekering) vergoeden (grotendeels) de kosten. Uw dient hierover zelf contact op te nemen met uw verzekering.
De contributie/kosten herhalingslessen kan worden overgemaakt op:

Rekening nummer: IBAN: NL49INGB0001543378
t.n.v.: Edamse EHBO vereniging
o.o.v.: contributie/herhalingslessen & uw naam