Contributie

Contributie cq kosten herhalingslessen

Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december

De contributie cq kosten herhalingslessen voor 2018/2019 bedraagt € 30,-
In januari ontvangt u via e-mail een brief met het verzoek om dit bedrag voor 15 maart 2019 te voldoen.
Indien u niet tijdig betaald, kan het bestuur tot royement overgaan. Dit zal dan uiteraard gevolgen kunnen hebben op de geldigheid c.q. verlenging van uw diploma.
Veel ziektekostenverzekeringen (afhankelijk van uw verzekering cq aanvullende verzekering) vergoeden (grotendeels) de kosten. Uw dient hierover zelf contact op te nemen met uw verzekering.
De contributie/kosten herhalingslessen kan worden overgemaakt op:

Rekening nummer: IBAN: NL49INGB0001543378
t.n.v.: Edamse EHBO vereniging
o.o.v.: contributie/herhalingslessen & uw naam