Het Oranje Kruis

Het Oranje Kruis is de organisatie op het gebied van eerste hulp (EHBO).
Ook het diploma is door de overheid erkend.

Website