Leden informatie

Aan ALLE leden

DE JAARVERGADERING ZAL in april 2023 WORDEN GEHOUDEN IN DE TRIMARAN.