Start Herhalingslessen

De herhalingslessen zullen dit jaar NOVEMBER 2018 met Reanimatie/AED lessen starten. Op de brief die ultimo augustus wordt verzonden staat in welke groep u bent ingedeeld.
Het totale ” herhalings” lessen overzicht staat op de site onder kopje cursus informatie/overzicht herhalings lessen.
Indien u niet op de ingedeelde avonden kunt of dat u PLOTSELING een avond  verhinderd bent dient u contact op te nemen met nemen Django Groenendijk ledenadministratie@ehboedam.nl
Reanimatie avond.
Alle groepen hebben hun eigen reanimatie avond, U wordt verzocht op deze aangegeven avond deel te nemen.
Indien u zonder overleg een andere reanimatie avond bezoekt en er zijn dan teveel deelnemers kunt u niet deelnemen aan de herhalingsles reanimatie.
Kinder-EHBO
Misschien ook dit jaar weer KINDER-EHBO lesavonden ( totaal 2 avonden) als u hieraan wilt deelnemen dan kunt u zich aanmelden via
het inschrijf formulier.Zie de info op de bijgesloten brief bij uw uitnodigingsbrief. De extra kosten zijn 45 euro.
Aantekening op uw EHBO diploma.
Om uw herhalingsles te laten registreren voor aanwezigheid dient de lijst te voorzien van uw handtekening.