Start Herhalingslessen

De herhalingslessen zullen – indien mogelijk – starten in september 2021.

U krijgt hierover een e-mail. Hierin staat vermeld in welke groep u bent ingedeeld.
Het totale ” herhalings” lessen overzicht staat op de site onder kopje cursus informatie/overzicht herhalings lessen.
Indien u niet op de ingedeelde avonden kunt of dat u PLOTSELING een avond  verhinderd bent dient u contact op te nemen met nemen Django Groenendijk ledenadministratie@ehboedam.nl
Reanimatie avond.
Alle groepen hebben hun eigen reanimatie avond, U wordt verzocht op deze aangegeven avond deel te nemen.
Indien u zonder overleg een andere reanimatie avond bezoekt en er zijn dan teveel deelnemers kunt u niet deelnemen aan de herhalingsles reanimatie.
Kinder-EHBO
Misschien ook dit jaar weer KINDER-EHBO lesavonden ( totaal 2 avonden) als u hieraan wilt deelnemen dan kunt u zich aanmelden via
het inschrijf formulier. Zie de info op de bijgesloten brief bij uw uitnodigingsbrief. De extra kosten zijn € 45.- .
Aantekening op uw EHBO diploma.
Om voor verlenging van uw EHBO diploma in aanmerking te komen dient u op de herhalingslessen te volgen.